817. 3R, 8R és a hulladékhierarchia

Rethink (gondold újra), refuse (utasítsd vissza), reduce (csökkentsd), repair (javítsd), reuse/repurpose (használd újra), recycle (hasznosísd újra)!